πανό

Ομάδα

Η ομάδα μας

Τέσσερα τμήματα:
Τμήμα Ε&Α
Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων
Τμήμα Εσωτερικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Γενικής Διεύθυνσης
Μία ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων
Λόγω της ισχυρής ικανότητας ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, αυτή η ομάδα μπορεί να αναπτύξει και να επικυρώσει κάθε προδιαγραφή για να εγγυηθεί την ποιότητα του προϊόντος.

ομάδα